Ole Bech – Elysator

Ole Bech – Elysator

OLE BECH

Utvikling av teknisk vann

468 01 007

ole.bech@elysator.com

www.elysator.com

 

Elysator Engineering – Vi utvikler teknisk vann

Den ledende spesialisten for behandling av teknisk vann til forskjellige bruksområder:

  • Vannførende og hydrauliske maskiner
  • Industri
  • Forbrenningsanlegg
  • Laboratorium
  • Rengjøring og husholdning
  • Motorkretsløp på skip og i kraftverk
  • og en hel rekke andre kundespesifikke bruksområder