Inclusion AS

Inclusion AS

PAUL BØ

Opplæring og veiledning for startups

400 88 814

paul@inclusion.no

www.inclusion.no

Inclusion – Vi hjelper deg i oppstartsfasen

Inclusion AS er et firma lokalisert i Asker. Vi tilbyr opplæring og veiledning innenfor områdene entreprenørskap og jobbutvikling, inkludering og integrering. Vi hjelper startups og bidrar innen næringsutvikling, innovasjon og jobbskaping.

Les mer om Inclusion her.