Hjertelig Omsorg

Hjertelig Omsorg

KARIANNE KVEIM

Daglig leder og sykepleier

911 83 089

karianne@hjerteligomsorg.no

www.hjerteligomsorg.no

Hjertelig Omsorg – Vi gir deg den tiden du har behov for!

Hjertelig Omsorg ønsker å være et tilbud til deg og dine. Vi er et privat sykepleierfirma som leverer sykepleiertjenester og omsorgstjenester og ønsker å være et tilbud til deg og dine.

Vi bidrar til en enklere hverdag i og utenfor hjemmet, og er et supplement til det offentlige helsevesenet.

Hjertelig Omsorg eies og drives av Karianne Kveim, som er offentlig godkjent sykepleier, med erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien. Hjertelig Omsorg har også erfaring med Demens Omsorgen. Vi betjener kunder i Oslo vestAsker og Bærum kommune.

Hjertelig Omsorg er underlagt Lov om helsepersonell m.v (helsepersonelloven) §21 taushetsplikt.