First Risk Capital

First Risk Capital

CARL AUGUST AMELN

Entrepenør og investor

carl.august.ameln@online.no

www.firstriskcapital.com

First Risk Capital – Investerer i delingsøkonomi og P2P

First Risk Capital investerer i den nye delingsøkonomien. Vi hjelper til med å utvikle ideer som utfordrer status quo. First Risk Capital  eier i dag selskaper i ulike sektorer som opererer i Oslo, London, Paris, Marseille, Barcelona og Dublin.  Vi trives med å samarbeide med lokale partnere, og vi jobber aktivt i alle selskaper der vi tar en ledende rolle i investeringen. Ta kontakt med oss ​​hvis du har en bedrift du vil skalere. Vi vil gjerne høre fra deg!